Κτίριο προς αγορά σε Torredembarra, Ισπανία

160.000 EUR

Torredembarra

Εμπορικό κτίριο • 114 m² • Αναφ: TorreFTmuralla

Επιφάνειες

Διαβίωση114 m²

Torredembarra

Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα