Οικόπεδο προς αγορά σε Roda de Berà, Ισπανία

82.500 EUR

Roda de Berà

Οικοδομήσιμη γη • 521 m² • Αναφ: RodaPRplutmar

Επιφάνειες

Διαβίωση521 m²

Roda de Berà

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα