Οικόπεδο προς αγορά σε Tuineje, Spain

155.000 EUR

Tuineje

Οικόπεδο • 300 m² • Αναφ: FV0026

Επιφάνειες

Διαβίωση300 m²

Tuineje

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα