Οικόπεδο προς αγορά σε Mentrestido, Portugal

24.900 EUR

Mentrestido

Οικόπεδο • Αναφ: C0437-00136

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο270 m²

Mentrestido

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα