Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Barbudo, Πορτογαλία

500 EUR

Barbudo, Braga

Κατάστημα • 145 m² • Αναφ: 16225374

Επιφάνειες

Διαβίωση145 m²

Braga

Barbudo

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα