Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε São Romão, Πορτογαλία

368.000 EUR

São Romão, Guarda

Αποθήκη • 5840 m² • Αναφ: 16222869

Επιφάνειες

Διαβίωση5840 m²

Guarda

São Romão

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα