Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε São Paio, Πορτογαλία

200.000 EUR

São Paio, Guarda

Αποθήκη • 7277 m² • Αναφ: 16222871

Επιφάνειες

Διαβίωση7277 m²

Guarda

São Paio

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα