Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Blanes, Ισπανία

32.000 EUR

Blanes

Θέση στάθμευσης • 27 m² • Αναφ: 7790

Επιφάνειες

Διαβίωση27 m²

Blanes

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα