Οικόπεδο προς αγορά σε Lloret de Mar, Ισπανία

60.000 EUR

Lloret de Mar

Οικόπεδο • 826 m² • Ισόγειο • Αναφ: 3451-01607

Επιφάνειες

Διαβίωση826 m²
Αγροτεμάχιο907 m²

Lloret de Mar

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα