Κλειστός χώρος στάθμευσης

16.500 EUR

Figueres

Θέση στάθμευσης • 12 m² • Ισόγειο • Αναφ: 044

Επιφάνειες

Διαβίωση12 m²

Figueres

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα