Σπίτι προς ενοικίαση σε Σίτζες, Ισπανία

8.000 EUR

Σίτζες

Σπίτι • Ισόγειο • Αναφ: OI00338

Επιφάνειες

Σίτζες

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα