ΟΙΚΌΠΕΔΑ ΠΡΟς ΠΏΛΗΣΗ ΣΤΟ EL ORTOLL

310.000 EUR

Vilanova i la Geltrú

Οικοδομήσιμη γη • Ισόγειο • Αναφ: 36-00376

VENTA DE PARCELAS DE SUELO URBANIZABLE Se acepta permuta .- Parcela sector ORTOLL (subsector 1 ) = 3.830 m2 .............. precio 80 €/m2 - Parcela sector ORTOLL ( subsector 2) = 2.722 m2 .............. precio 70 €/m2

Επιφάνειες

Vilanova i la Geltrú

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα