Οικόπεδο προς αγορά σε Querol, Spain

20.000 EUR

Querol

Οικόπεδο • 1070 m² • Αναφ: 7608

Επιφάνειες

Διαβίωση1070 m²

Querol

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα