Κτίριο προς αγορά σε Toris, Ισπανία

210.000 EUR

Toris

Εμπορικό κτίριο • 210 m² • Αναφ: BAI_7413

Επιφάνειες

Διαβίωση210 m²

Toris

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα