Οικόπεδο προς αγορά σε Torrelles de Foix, Spain

45.000 EUR

Torrelles de Foix

Οικόπεδο • 528 m² • Αναφ: I-00UJQE-W-02LQW6

Επιφάνειες

Διαβίωση528 m²

Torrelles de Foix

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα