Κτίριο προς αγορά σε Brixen im Thale, Αυστρία

2.970.000 EUR

Brixen im Thale

Εμπορικό κτίριο • 7 δωμάτιο/α • 1000 m² • Αναφ: MG-0001271

Χώροι

Δωμάτια7

Επιφάνειες

Διαβίωση1000 m²

Brixen im Thale

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα