Διαμέρισμα προς ενοικίαση σε Βιέννη, Αυστρία

715 EUR

Βιέννη

Διαμέρισμα • 2 δωμάτιο/α • 46 m² • Αναφ: 4027500

Χώροι

Δωμάτια2

Επιφάνειες

Διαβίωση46 m²

Βιέννη

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα