Κτίριο προς αγορά σε Attnang-Puchheim, Αυστρία

1.380.000 EUR

Attnang-Puchheim

Εμπορικό κτίριο • 900 m² • Αναφ: null

Επιφάνειες

Διαβίωση900 m²
Αγροτεμάχιο4750 m²

Attnang-Puchheim

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα