Σπίτι προς αγορά σε Sollenau, Αυστρία

329.000 EUR

Sollenau

Ιδιοκτησία • 110 m² • Αναφ: null

Επιφάνειες

Διαβίωση110 m²
Αγροτεμάχιο350 m²

Sollenau

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα