Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Βιέννη, Αυστρία

1.710 EUR

Βιέννη

Γραφείο • 3 δωμάτιο/α • 104 m² • Αναφ: 4931

Χώροι

Δωμάτια3

Επιφάνειες

Διαβίωση104 m²

Βιέννη

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα