Διαμέρισμα προς αγορά σε Βιέννη, Αυστρία

229.000 EUR

Βιέννη

Διαμέρισμα • 2 δωμάτιο/α • 41 m² • Αναφ: 39879

Χώροι

Δωμάτια2

Επιφάνειες

Διαβίωση41 m²

Βιέννη

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα