Διαμέρισμα προς ενοικίαση σε Elsbethen, Αυστρία

1.201 EUR

Elsbethen

Διαμέρισμα • 3 δωμάτιο/α • 75 m² • Αναφ: 6437

Χώροι

Δωμάτια3

Επιφάνειες

Διαβίωση75 m²

Elsbethen

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα