Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Σίτζες, Ισπανία

4.000 EUR

Σίτζες

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 300 m² • Αναφ: 1248/5417

Επιφάνειες

Διαβίωση300 m²

Σίτζες

Πισίνα
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα