Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Βιέννη, Αυστρία

2.487 EUR

Βιέννη, Liesing

Γραφείο • 5 δωμάτιο/α • 170 m² • Αναφ: 2857

Χώροι

Δωμάτια5

Επιφάνειες

Διαβίωση170 m²

Liesing

Βιέννη

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα