Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Βιέννη, Αυστρία

1.751 EUR

Βιέννη, Liesing

Γραφείο • 4 δωμάτιο/α • 91 m² • Αναφ: 2856

Χώροι

Δωμάτια4

Επιφάνειες

Διαβίωση91 m²

Liesing

Βιέννη

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα