Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Βιέννη, Αυστρία

920 EUR

Βιέννη, Liesing

Γραφείο • 2 δωμάτιο/α • 48 m² • Αναφ: 2855

Χώροι

Δωμάτια2

Επιφάνειες

Διαβίωση48 m²

Liesing

Βιέννη

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα