Οικόπεδο προς αγορά σε Tarajalejo, Spain

171.088 EUR

Tarajalejo

Οικόπεδο • 20300 m² • Αναφ: SU28530

Επιφάνειες

Διαβίωση20300 m²

Tarajalejo

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα