Οικόπεδο προς αγορά σε El Cotillo, Ισπανία

1.300.000 EUR

El Cotillo

Γεωργική εκμετάλλευση • 440000 m² • Αναφ: 21449

Επιφάνειες

Διαβίωση440000 m²

El Cotillo

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα