Κτίριο προς αγορά σε Puerto del Rosario, Spain

273.200 EUR

Puerto del Rosario

Εμπορικό κτίριο • 278.64 m² • Αναφ: FV5615

Χώροι

Τουαλέτες2

Επιφάνειες

Διαβίωση278.64 m²

Puerto del Rosario

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα