Κτίριο προς αγορά σε El Cotillo, Spain

225.000 EUR

El Cotillo

Εμπορικό κτίριο • 456.61 m² • Αναφ: FV5568

Επιφάνειες

Διαβίωση456.61 m²

El Cotillo

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα