Κτίριο προς αγορά σε Puerto del Rosario, Ισπανία

84.000 EUR

Puerto del Rosario

Εμπορικό κτίριο • 158.48 m² • Αναφ: FV5614

Επιφάνειες

Διαβίωση158.48 m²

Puerto del Rosario

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα