Κτίριο προς αγορά σε Fundão, Πορτογαλία

207.000 EUR

Fundão

Εμπορικό κτίριο • Αναφ: C0434-LERE-00432

Επιφάνειες

Fundão

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα