Κτίριο προς αγορά σε Covilha, Portugal

37.000 EUR

Covilha

Εμπορικό κτίριο • 51 m² • Αναφ: C0434-VIRE-1509

Επιφάνειες

Διαβίωση51 m²
Αγροτεμάχιο51 m²

Covilha

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα