Κτίριο προς αγορά σε Castelo Branco, Portugal

55.000 EUR

Castelo Branco

Εμπορικό κτίριο • 14 m² • Αναφ: C0434-GORE-00545

Επιφάνειες

Διαβίωση14 m²
Αγροτεμάχιο14 m²

Castelo Branco

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα