Κτίριο προς αγορά σε Castelo Branco, Portugal

75.000 EUR

Castelo Branco

Εμπορικό κτίριο • 101 m² • Αναφ: C0434-GORE-00546

Επιφάνειες

Διαβίωση101 m²
Αγροτεμάχιο101 m²

Castelo Branco

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα