Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Ελ Μπεντρέλ, Ισπανία

7.900 EUR

Ελ Μπεντρέλ

Θέση στάθμευσης • 12 m² • Αναφ: 7533

Επιφάνειες

Διαβίωση12 m²

Ελ Μπεντρέλ

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα