Σπίτι προς αγορά σε Judenburg, Αυστρία

299.000 EUR

Judenburg

Ιδιοκτησία • 120 m² • Αναφ: null

Επιφάνειες

Διαβίωση120 m²
Αγροτεμάχιο700 m²

Judenburg

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα