Σπίτι προς ενοικίαση σε Freilassing, Γερμανία

1.755 EUR

Freilassing

Ιδιοκτησία • 3 δωμάτιο/α • 130 m² • Αναφ: 2602/9566

Χώροι

Δωμάτια3

Επιφάνειες

Διαβίωση130 m²

Freilassing

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα