Κτίριο προς αγορά σε Palamós, Spain

59.000 EUR

Palamós

Εμπορικό κτίριο • 65 m² • Αναφ: L-1008

Επιφάνειες

Διαβίωση65 m²

Palamós

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα