Οικόπεδο προς αγορά σε Ματαρό, Ισπανία

487.500 EUR

Ματαρό

Οικόπεδο • 1860 m² • Αναφ: I-00UIXK-W-02LS9R

Επιφάνειες

Διαβίωση1860 m²

Ματαρό

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα