Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Merelim e Frossos, Πορτογαλία

2.110.000 EUR

Merelim e Frossos, Braga

Αποθήκη • 11726 m² • Αναφ: 16191212

Επιφάνειες

Διαβίωση11726 m²

Braga

Merelim e Frossos

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα