Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε L'Eliana, Spain

250.000 EUR

L'Eliana

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 175 m² • Αναφ: NOVA-2450d

Επιφάνειες

Διαβίωση175 m²

L'Eliana

Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα