Οικόπεδο προς αγορά σε Torelló, Ισπανία

80.000 EUR

Torelló

Οικοδομήσιμη γη • 404 m² • Αναφ: TO3821

Επιφάνειες

Διαβίωση404 m²

Torelló

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα