Κτίριο προς αγορά σε Puerto del Rosario, Spain

69.000 EUR

Puerto del Rosario

Εμπορικό κτίριο • 118 m² • Αναφ: 21352

Χώροι

Τουαλέτες2

Επιφάνειες

Διαβίωση118 m²

Puerto del Rosario

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα