Κτίριο προς αγορά σε El Prat de Llobregat, Ισπανία

120.000 EUR

El Prat de Llobregat

Εμπορικό κτίριο • 71 m² • Αναφ: PB_RLAUV

Επιφάνειες

Διαβίωση71 m²

El Prat de Llobregat

Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα