Όμορφη γη για να χτίσετε με λίμνη, δάσος, φούρνο ψωμιού, υπόστεγο και καλά

93.000 EUR

Saint-Germain-les-Vergnes

Οικόπεδο • 49717 m² • Αναφ: 92432

Επιφάνειες

Διαβίωση49717 m²
Αγροτεμάχιο49717 m²

Saint-Germain-les-Vergnes

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα