Σπίτι προς αγορά σε Alcover, Spain

42.000 EUR

Alcover

Σπίτι • 11000 m² • Αναφ: RUS0001

Επιφάνειες

Διαβίωση11000 m²

Alcover

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα