Οικόπεδο προς αγορά σε Banyeres del Penedès, Ισπανία

210.000 EUR

Banyeres del Penedès

Οικόπεδο • 1800 m² • Αναφ: H-7000-07

Επιφάνειες

Διαβίωση1800 m²

Banyeres del Penedès

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα