Οικόπεδο προς αγορά σε Calafell, Ισπανία

295.000 EUR

Calafell

Οικόπεδο • 146 m² • Αναφ: I-00UCZA-W-02LA08

Επιφάνειες

Διαβίωση146 m²

Calafell

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα