Οικόπεδο προς αγορά σε Canyelles, Ισπανία

105.000 EUR

Canyelles

Οικόπεδο • 503 m² • Αναφ: I-00UEV3-W-02LC36

Επιφάνειες

Διαβίωση503 m²

Canyelles

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα